Gramatika engleskog jezika, Pomoćni glagoli 'to be' i 'to have', Onlinerecnik.com

Pomoćni glagoli 'to be' i 'to have'

Došao je trenutak da demistifikujemo i preostala dva ključna pomoćna glagola poznata kao «biti» i «imati».

Ti glagoli se mnogo lakše razumeju u odnosu na glagol «to do» iz prostog razloga što su uvek vidljivi u rečenici i kada su u funkciji glavnih i kada su u funkciji pomoćnih glagola.

U njihovom slučaju nema potrebe da se uvek prisećamo da postoje pre svih drugih glagola u potvrdnim rečenicama i da pomažu glavnim glagolima da iskažu radnju koja se odigravala u prošlosti ili upravo završila u sadašnjosti.

Osim toga, i u našem jeziku postoji glagol «biti» kao pomoćni glagol, pa nam to dodatno olakšava brzo uočavanje i razumevanje funkcije tog glagola.
Ono što treba obavezno imati na umu je da postoji veoma prost način da se prepozna kada glagoli «biti» i «imati» igraju ulogu glavnih glagola, a kada su pomoćni glagoli koji pomažu glavnim glagolima da iskažu neku radnju.

Prilikom analize engleskog jezika, kao i prilikom izražavanja misli na tom jeziku, bitno je posmatrati svaku rečenicu izolovano i pratiti reči koje se u njoj upotrebljavaju.

Ukoliko u datoj rečenici vidite da glagoli «biti» ili «imati» stoje sami i da ne postoji nijedan drugi glagol osim njih, to je znak da ti glagoli igraju ulogu glavnih glagola i samo tada znače to što znamo da znače.

Ukoliko iza tih glagola dolazi neki drugi glagol, onda je jasno da su ti glagoli pomoćni - pomažu glagolu iza sebe i ne znače «biti» ili «imati», već imaju isključivu ulogu pomoćnih glagola bez značenja.
U pojedinim situacijama ova dva glagola se pojavljuju u istim rečenicama navodno dva puta, ali nemaju isto značenje.

Prvi koji se od njih pojavi pre onog drugog igra ulogu pomoćnog glagola i pomaže tom drugom da iskaže radnju.

Drugi glagol se pojavljuje u obliku karakterističnom za vreme radnje koju opisuje i nalazi se odmah iza prvog glagola prema pravilu koje smo već naučili.

Zato ukoliko u jednoj rečenici vidite da na prvom mestu dolazi glagol «biti», a iza njega glagol «imati» sa nastavkom «ing», znajte da nije reč o dva pomoćna glagola! Samo je prvi pomoćan, kao što već znamo, a drugi je glavni glagol.

Ukoliko u rečenici vidite glagol «imati» na prvom mestu, a odmah iza njega dolazi glagol «biti» u svom past participle obliku «been», isti stari princip važi i u tom vremenu.

Glagol «imati» je u tom slučaju pomoćan i ne znači «imati», a glagol “biti” je glavni glagol.

U vremenima gde ova dva glagola igraju svoju pomoćnu ulogu može da dođe do slučaja da su oba pomoćna, pri čemu će doći jedan iza drugog na prvom mestu iza zamenice, a nakon njih doći će glavni glagol koji iskazuje radnju.

Ali i u tim slučajevima jedini poredak koji ovi glagoli mogu da oforme je da «imati» dođe kao prvi glagol, «biti» u past participle obliku «been» dođe iza njega, a nakon njih ide glavni glagol.
Iako sve ovo na prvi pogled deluje veoma zbunjujuće, nema razloga za strah.

Engleski jezik i gramatika mogu da postanu prava igra i zadovoljstvo ukoliko steknemo samopouzdanje u izražavanju.

A nema razloga da vremenom ne steknemo samopouzdanje zato što se engleski jezik sastoji od rigidnih pravila i onog trenutka kada ovladamo tim pravilima, ceo svet engleskog jezika postaje naš.

Stoga se nemojte obeshrabriti u ovom trenutku.

Celokupna ova materija je veoma laka i inteligentnim ljudima ne bi trebalo da predstavlja neki veliki problem.

Duboko sam ubeđen da svako može da nauči makar osnovno izražavanje na engleskom i da savlada ova osnovna vremena.

Neki će ovaj jezik savladati superiorno i on će im biti poput maternjeg, drugi će na osnovu ovog priručnika steći bolje shvatanje smisla i dinamike jezika, a nekima će ovo biti dovoljno da mogu da sroče najosnovnije stvari na engleskom jeziku.

Bilo kako bilo, primarni cilj ovog priručnika je da demistifikuje «teške stvari» u engleskoj gramatici i da vam približi taj jezik koji je u suštini prilično jednostavan.