Gramatika engleskog jezika, Prošlo svršeno vreme - The past perfect tense, Onlinerecnik.com

Prošlo svršeno vreme
The past perfect tense

Iako je ovo vreme sve manje u aktivnoj upotrebi u engleskom jeziku, naš smarački obrazovni program i neki profesori insistiraju na njemu kao da je od presudnog značaja.

Ovo vreme se koristi da opiše neku radnju koja se dešavala u kombinaciji sa nekom drugom radnjom, bilo da je prekinula tu radnju, ili joj je neposredno prethodila, ili se odigrala neposredno nakon te radnje.
Najprostije objašnjenje za ovo vreme glasi da je to neka radnja koja je u prošlosti u stvari bila present perfect tense, to jest aorist, ali pošto se sada o toj radnji govori u prošlosti ona više ne može da bude izražena kao da se sada završila nego kao nešto što se tada završilo.

Iako su ovakve situacije retke i iako se ovo vreme izbegava u aktivnoj upotrebi, zarad nekih zastarelih normi našeg programa pogledaćemo i neke primere za to vreme.

Čitaocu prepuštam da sam shvati kako funkcioniše to vreme pošto je do sada teoretski izneto sve što se može reći o gramatici i dinamici osnovnih engleskih vremena i njihovih pomoćnih glagola.

Svi koji donekle ili dobro znaju engleski jezik više ne bi trebalo da imaju problem sa razumevanjem tih osnovnih funkcija.
Ukoliko se do sada niste snašli, verovatno ćete imati veoma male šanse da se ikada snađete u ovom jeziku i jedino što ćete postići biće da naučite neke osnovne reči i izraze koje ćete teško moći da uklopite u smislene i ispravne rečenice u engleskom jeziku.

Pošto ja od ovog programa ne znam bolji i lakši koji bi mogao da vam približi naizgled kompleksnu materiju engleske gramatike, sumnjam da ćete na nekom drugom mestu naći adekvatniju pomoć od ovde predstavljene (namerno izbegavam reč «prezentovane» zato što smatram da je naš jezik dovoljno bogat i lep i da je sasvim bespotrebno kvariti ga tuđicama koje se tako pomodarski unose u njega)! Stoga vam je moj iskren i dobronameran savet da batalite ovaj jezik i da se posvetite nekom drugom jeziku ukoliko za to imate talenta.

Imajte međutim u vidu činjenicu da, koliko je meni poznato, većina svetskih jezika ima gramatiku poput ove engleske.

Štaviše, iz mog ličnog iskustva mogu da kažem da svi koji savladaju englesku gramatiku ne bi trebalo da imaju problema da savladaju osnove španske gramatike, o čemu će eventualno biti reči u možda nekom budućem priručniku ovog autora za taj jezik.
Dakle, ako do sada niste uspeli da se snađete razlog za to možda leži u pogrešnom izboru jezika, mada ostavljam mogućnost da ja nemam pojma u objašnjavaju gramatike ovog jezika.

Ako ništa drugo, tešim se time što iza mene stoje desetine uspešnih studenata kojima je ovaj moj program sada pretočen u priručnik umnogome olakšao život i učenje ovog jezika.

Nažalost moj praktičan rad sa ljudima raznih govornih područja je pokazalo da je uzrok svih problema sa kojima se susreću ljudi u engleskom jeziku uvek isti: nije problem u jeziku i njegovoj gramatici, ma koliko ona delovala nerazumljivo i teško, problem je što nema ko da sve to jednostavno i jasno objasni ljudima željnim da saznaju! Sada više ne postoji ta prepreka za razumevanje osnovne gramatike engleskog jezika.

U ovom priručniku sam vam izneo tajnu mog profesorskog uspeha sa ljudima raznih govornih područja.

Tajna je sada otkrivena i sve što je neophodno za učenje engleske gramatike je sažeto u ovom priručniku.

Od sada ovaj ključ za razumevanje engleske gramatike imate uvek u rukama.


Vratimo se na vreme koje je nadahnulo prethodno objašnjenje.

Evo kako se ono gradi:

Pomoćni glagol: «to have» u svom prošlom obliku «had» koji je isti u svim licima.

Primetili smo već da je taj glagol nepravilan, a to znači da u prošlom vremenu nema nastavak «ed» što je i logično! Zamislite na šta bi ličio i kako bi se izgovarao glagol «haved» kada bi postojao, ili «beed» kada bi postojao, ili «doed» kada bi postojao.

Zbog te nakaradnosti koje su mogli imati da postoje u takvim oblicima, svi pomoćni glagoli su nepravilni i u slučajevima kada igraju ulogu pomoćnih glagola i u slučajevima kada igraju ulogu glavnih glagola!

Glavni glagol: kao i u aoristu u sadašnjosti, svi glavni glagoli posle pomoćnog imaju nastavak «ed» ukoliko su pravilni, odnosno imaju oblik iz «treće kolone» ukoliko su nepravilni.

Radnja: Opisuje neku radnju koja se dešavala u kombinaciji sa nekom drugom radnjom, bilo da je prekinula tu radnju ili prethodila toj radnji.

The situation was horrible when I had phoned the police.

Remember, it was snowing heavily when before you had slipped over the ice.

He had rung the neighbour because the dogs were fighting and biting each other.

She was runing very fast, so at one point she had lost her breath.

We thought the party was silly before we had decided to leave.

You were trying to catch the bus, so you had run very fast.

He said so much non-sense before they had stopped it.