Gramatika engleskog jezika, Prošlo vreme - Past simple tense, Onlinerecnik.com

Prošlo vreme
Past simple tense

Pomoćni glagol: to do, ali u svom prošlom obliku «did», što dodatno komplikuje njegovo razumevanje.

Radnja: Ovim vremenom izražava se nešto što je učinjeno ili završeno u prošlosti.

Poteškoće: Glavna poteškoća je ponovo raskorak u izjavnim potvrdnim rečenicama kojima se izražava nešto što je učinjeno u prošlosti, a potom dolazi pitanje u kome izranja famozno «did»!

I worked every day.

(Radio sam svakog dana).

Did I work every day?

You worked every day.

(Radio/la si svakog dana).

Did you work every day?

He worked every day.

Did he/she/it work every day?

She cleaned the table yesterday.

Did she clean the table yesterday?

It made a noise last night.

Did it make a noise last night.

We worked every day.

Did we work every day?

You (više ljudi) walked in the park last summer.

Did you walk in the park last summer?

They phoned their friends last night.

Did they phone their friends last night?