Gramatika engleskog jezika, Prosto buduće vreme - Future tense, Onlinerecnik.com

Prosto buduće vreme
Future tense

Ovo je zasigurno najprostije englesko vreme, pa ćemo sa njim odmah da završimo.

Pomoćni glagol: to be (biti) u svom obliku za buduće vreme koji je različit za svako lice.

Radnja: nešto što će biti urađeno ili obavljeno kasnije, ili u budućnosti.

Poteškoće: Generalno gledano, ne postoje poteškoće u obrazovanju ovog vremena.

Pošto i mi koristimo glagol «biti» kao pomoćni glagol da iskažemo nešto što ĆEMO raditi kasnije ili u budućnosti, to nam ovo vreme predstavlja najmanji problem za učenje i shvatanje.

I will work tomorrow.

(Radiću sutra).

Will I work tomorrow?

You will work tomorrow.

(Radićeš sutra).

Will you work tomorrow?

He/She/It will work tomorrow.

(Radiće sutra).

Will he/she/it work tomorrow?

We/You/They will work tomorrow.

(Radićemo/će sutra).

Will we/you/they work tomorrow?

Primetili ste u ovom vremenu jedno generalno pravilo: kada se postavlja pitanje, pomoćni glagol skače preko zamenice i zauzima prvo mesto u pitanju, iza njega dolazi zamenica, iza zamenice dolazi glavni glagol i onda idu ostale reči u rečenici (koje su obično priloške odredbe za mesto, vreme i način).

Kao što vidite, ova prosta pravila nisu nikakva posebna mudrost ili nešto nedokučivo!