Gramatika engleskog jezika, Zaključak, Onlinerecnik.com

Zaključak

Iako bi se još mnogo štošta moglo napisati o engleskoj gramatici, ovaj priručnik nije osmišljen da bude glomazno štivo, već kratka referenca koja vam se uvek može naći pri ruci kada zatreba da se podsetite ili razumete osnovna engleska vremena i zašto se grade tako kako se grade.

Prevashodni cilj ovog priručnika je da demaskira pomoćni glagol «to do» i razjasni upotrebu osnovnih pomoćnih glagola i značenje osnovnih vremena.

Bez razumevanja ovih vremena i osnovnih funkcija glagola u vremenima – upamtite - nemoguće je naučiti engleski jezik!
Neka vas ne prevare oni koji bi vam rekli da je lakše i bolje prvo naučiti reči a zatim gramatiku.

Kakvog smisla ima učenje gomile reči ako ne znate da ih ispravno poređate, formulišete i objasnite nekome čiji je to jezik šta ste hteli da kažete i šta se i kada dogodilo?! Prema tome, ovaj priručnik je od neprocenjive vrednosti upravo u tom smislu što vam otvara vrata za ispravno razumevanje i upotrebu osnovnih engleskih vremena.

Ako na osnovu ovde iznesenog budete u stanju da shvatite te osnovne funkcije engleskih vremena, sve drugo što čini englesku gramatiku biće mnogo lakše za razumevanje i savladavanje.
Svestan sam da je za potpuno ovladavanje ovim jezikom potrebna aktivna upotreba i susretanje sa njim.

U tome ne mogu mnogo da pomognem, ali sam vam ovim priručnikom omogućio da načinite prvi korak da engleski jezik postane nešto što je sastavni deo vaše opšte kulture.

Nije potrebno da budete doktor nauka, ili ne znam koliko načitana osoba da ovo shvatite.

Toliki naši ljudi, a i ja među njima, naučili su strane jezike boraveći među narodima kojima su ti jezici maternji.

Sve što treba da učinite je da sledite ova osnovna pravila, da se setite kako da prepoznate kada su glagoli «to be», «to do» i «to have» pomoćni a kada nisu, da se setite da u slučaju da su pomoćni oni uvek dolaze na prvo mesto i da pratite ostatak rečenice i glavni glagol ili glavne glagole u njoj.

Vremenom, kada naučite da sledite ta osnovna pravila, razumevanje engleskog i njegova primena postaće mnogo lakši, u nekim slučajevima i prava igra.